اخبار فضایی http://fazanews.mihanblog.com 2020-05-27T02:30:58+01:00 text/html 2017-11-12T04:04:04+01:00 fazanews.mihanblog.com سیروس برزو برای رفع کمبودهای مالی اجرای سند هوافضا قول گرفته ایم http://fazanews.mihanblog.com/post/40 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور کمبود اعتبارات را از جمله موانع اجرایی کردن سند هوافضا عنوان کرد و گفت: در این راستا سازمان مدیریت قول مساعد برای رفع این مشکل را داده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">به گزارش ایسنا، دکتر منصور کبگانیان در حاشیه جلسه نود و نهم شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی تکمیل نهایی گزارش اجرایی سازی سند جامع هوافضای کشور را از موضوعات اصلی مطرح در این جلسه عنوان کرد و افزود: این سند از جمله اسناد بسیار مهم شورای انقلاب فرهنگی محسوب می‌شود و در این جلسه با وجود ارائه گزارش نهایی وزارت علوم و پژوهشگاه هوافضا، مجموعه گزارش‌های اجرایی سازی سند هوافضا نیز تکمیل شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">کبگانیان با اشاره به دستاوردهای حوزه هوافضا، به نگرانی‌ها، پیشنهادات و آسیب‌های حوزه هوافضا اشاره کرد و یادآر شد: برای اجرایی سازی سند هوا و فضا به هماهنگی‌های بیشتری نیاز داریم که برای این منظور به دستور رئیس جمهور کمیته مشترک رصد و نظارت بر اجرایی سازی این سند ایجاد شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">به گفته وی این کمیته متشکل از مرکز ملی فضایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، کمبود بودجه را از جمله موانع اجرایی سازی سند هوافضا عنوان کرد و ادامه داد: در این جلسه نماینده سازمان مدیریت قول مساعد داد تا برنامه‌هایی را در سه بخش مختلف برای حوزه هوافضا ارائه دهد تا مساله کمبود بودجه که مورد گلایه دستگاه‌های مربوط است، مرتفع شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">وی با تاکید بر اینکه بخش بسیاری از این پیش‌بینی‌ها در برنامه ششم توسعه دیده شده است، خاطرنشان کرد: در این برنامه بر استفاده از بودجه‌های موجود تاکید شده است ضمن آنکه کمبود بودجه این حوزه نیز با کمک سازمان مدیریت و مسئولین مربوط مرتفع شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به تناقض‌های موجود در گزارش‌های ارائه شده در سند هوافضا گفت: گزارش‌های متناقض ارسال شده تلفیق خواهد شد و در حضور روسای قوا در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود تا این گزارش کامل و به تصویب برسد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کبگانیان با تاکید بر اینکه اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رها نمی‌شوند، اظهار کرد: کلیه اسناد مصوب این شورا رصد می‌شوند و اگر روند اجرا کند شود شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاه‌های مربوط تذکر می‌دهد تا اسناد مصوب، آرام آرام اجرایی شوند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">منبع:&nbsp;<o:p></o:p></span><a href="http://www.parssky.com/view/FA/71173.aspx" target="" title="">آسمان پارس</a></font></p> text/html 2017-11-12T03:58:57+01:00 fazanews.mihanblog.com سیروس برزو پرتاب موشک آنتاریس به دلیل وقوع مشکلات فنی به روز یکشنبه موکول شد. http://fazanews.mihanblog.com/post/39 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">قرار بود سازمان فضایی آمریکا (ناسا) در این پرتاب از موشک "آنتاریس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>" (Athares)&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">که بوسیله شرکت اوربیتال ای.تی.کی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Orbital ATK) </span><span lang="AR-SA" style="">ساخته شده است، استفاده کند تا تجهیزات فنی و تدارکاتی را برای ایستگاه فضایی بین‌المللی ارسال کند، اما طی پخش زنده و تنها چند لحظه قبل از آغاز شمارش نهایی پرتاب موشک، مقامات ناسا اعلام کردند این پرتاب به فردا موکول می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">فضاپیمای سیگنوس حدود 3.5 تن مواد غذایی و تجهیزات تخصصی و آزمایشگاهی را به ایستگاه فضایی بین‌المللی خواهد رساند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"</span><span lang="AR-SA" style="">رندی برسنیک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>" (Randy Bresnik) </span><span lang="AR-SA" style="">و "پائولو نسپولی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>" (Paolo Nespoli) </span><span lang="AR-SA" style="">فضانوردان مستقر در ایستگاه وظیفه هدایت بازوی رباتیک و اتصال سیگنوس به ایستگاه را بر عهده دارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"</span><span lang="AR-SA" style="">سیگنوس" تا تاریخ 4 دسامبر به ایستگاه متصل می‌ماند و پس از رهاسازی چندین ماهواره مکعبی کوچک در مدار زمین، وارد جو شده و نابود می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">طبق اعلام ناسا این پرتاب به فردا ساعت 15:44 به وقت تهران موکول شده است و از پایگاه فضایی "والوپس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"(Wallops) </span><span lang="AR-SA" style="">در ویرجینیا انجام می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">منبع:&nbsp;</span><a href="http://www.isna.ir/news/96082011598/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF" target="" title="">ایسنا</a></font></p> text/html 2017-11-12T03:49:29+01:00 fazanews.mihanblog.com سیروس برزو خبر های جالب از جهان فضانوردی http://fazanews.mihanblog.com/post/38 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">حفظ نقاط مداری در گرو خرید ماهواره مخابراتی است</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">معاون سازمان فضایی کشور گفت: زمانی که ماهواره مخابراتی نداشته باشیم داشتن هزار نقطه مداری برای ما فایده‌ای ندارد و همه آنها از دستمان خواهد رفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">مدار زمین‌آهنگ و یا به اصطلاح «ژئو»، که اغلب محل قرارگیری ماهواره‌های تلویزیونی و مخابراتی است و در ارتفاع حدود 36000 کیلومتری از سطح زمین جای دارد. با توجه به کاربرد این مدار، نقاط موجود روی آن از اهمیت ویژه‌ای برای کشورها برخوردار است. به‌طوری ‌که کشورها به فراخور توان تکنولوژیکی، سیاسی و بین‌المللی، اقدام به ثبت نقاطی در مدار فوق کرده‌اند تا ماهواره خود را برای استفاده روی آن مدار قرار دهد. واگذاری نقاط مداری به دلیل محدودیت‌های فنی موجود بر اساس قوانین بین‌المللی اتحادیه جهانی مخابرات که متولی واگذاری نقاط مدار ژئو به کشورهاست، صورت می‌گیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">مهلت مقرر برای عملیاتی کردن نقاط تخصیص‌یافته براساس مقررات بین‌المللی حاکم، دو‌سال بوده که پس از کنفرانس جهانی مخابرات در سال </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۲</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">این مدت به سه سال افزایش یافته است و در صورت عملیاتی نشدن نقطه مذکور، امتیاز آن به کشور دیگری واگذار خواهد شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://espash.ir/news/4760/حفظ-نقاط-مداری-در-گرو-خرید-ماهواره-مخابراتی-است" target="" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ادامه مطلب</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="">چرا امواج گرانشی هیجان‌انگیزند؟</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="">مریم فخیمی:در هفته‌های اخیر اخباری درباره ادغام دو ستاره نوترونی منتشر شد. به نظر می‌رسد تحقیقات درباره امواج گرانشی به موفقیت‌های قابل توجهی رسیده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="">دان لینکلن دانشمند ارشد آزمایشگاه فرمی که مقالات علمی برای عموم مردم می‌نویسد درباره این رویداد مقاله‌ای نوشته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="">چند هفته پیش، دو تیم تحقیقاتی لایگو و ویرگو که با همکاری یکدیگر امواج گرانشی را شناسایی کرده بودند خبرش را رسانه‌ای کردند. این امواج ناشی از ادغام پرانرژی دو سیاهچاله بود. چندی بعد، اعلام شد که جایزۀ نوبل فیزیک 2017 برای فیزیکدانانی&nbsp; که نقش مهمی درآشکارسازی امواج گرانشی داشتند اعطا شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در 16 اکتبر/ 24 مهر، یک خبر هیجان‌انگیز دیگری هم اعلام شد. پژوهشگران در 17 آگوست موفق شدند امواج گرانشی ناشی از برخورد دو ستاره نوترونی و نور ناشی از این رویداد را رصد کنند. دو آشکارساز رصدخانه لایگو، در لوئیزیانا و ایالت واشنگتن این امواج را مشاهده کردند – اما آشکارساز ویرگو در ایتالیا این برخورد را مشاهده نکرد. این بدان معنی است که این رویداد در نقطه کور ویرگو رخ داده است وهمین موضوع به تعیین محل ادغام کمک کرد.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://espash.ir/news/5001/چرا-امواج-گرانشی-هیجانانگیزند" target="" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ادامه مطلب</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="">تکنولوژی مریخ‌نورد در سونگون</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بخشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامۀ هسته‌ای ایران، مانع از ورود دستاوردهای فنّاورانه به داخل کشور بود؛ فنّاوری‌هایی نظیر سیستم آنالیزور آنلاین کارخانۀ تغلیظ یک مجتمع مس سونگون که به‌دلیل تحویل داده نشدن سورس رادیواکتیو آن، نزدیک به یک‌دهه با مشکل مواجه بود. اما مس منطقۀ آذربایجان برای حل این مشکل سراغ دانشگاه تبریز رفت و این بار گروه فیزیک این دانشگاه موفق به طراحی و راه‌اندازی سیستم آنالیزور آنلاین کارخانۀ تغلیظ شد. «حمید نقش‌آرا»، عضو هیأت علمی گروه حالت‌جامد و الکترونیک دانشکدۀ فیزیک دانشگاه تبریز و سرپرست این پروژه، دربارۀ این طرح و ویژگی‌های منحصربه‌فردش گفته است.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://espash.ir/news/4711/تکنولوژی-مریخنورد-در-سونگون" target="" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ادامه مطلب</font></a></p> text/html 2017-10-29T09:42:01+01:00 fazanews.mihanblog.com سیروس برزو ملاقات با آقای راهپیمایی در فضا http://fazanews.mihanblog.com/post/37 <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">چند سال پیش در ملاقاتی که با مرحوم پاول پاپوویچ داشتم به او گفتم که خیلی دوست دارم با آناتولی سالاویف مصاحبه ای داشته باشم. خندید و گفت اگر دو ساعت قبل اینجا بودی می توانستی با او صحبت کنی اما دیر نشده است الان به او زنگ می زنم. تلفن را برداشت و به او زنگ زد. بعد از معرفی من گفت خیلی علاقمند است مصاحبه ای با تو داشته باشد. جواب منفی هم نده که بی فایده است چون برزو از آن خبرنگار های سمج است،&nbsp; بالاخره گیرت می اندازد!!</span></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">صدای خنده سالاویف را شنیدم . بعد گفت برای چهارشنبه و پنج شنبه آینده من برنامه ای ندارم ببین چه روزی می تواند به شهرک ستاره ای بیاید.</span><span lang="RU" dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">بالاخره قرار را برای ساعت 11 روز چهارشنبه گذاشتم.</span></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">ده دقیقه مانده به ساعت 11 جلوی در ورودی شهرک بودم. به او زنگ زدم و ورودم را اطلاع دادم. گفت تا چند دقیقه دیگر&nbsp; دنبالم خواهد آمد. شهرک ستاره ای ، شهرکی کاملا بسته با دیوار های بلند است که جمع زیادی از فضانوردان، کارشناسان فضایی، مربیان ، دانشمندان و خانواده هایشان در آن زندگی می کنند. بخشی از این شهرک هم به محل های آموزشی اختصاص دارد. ورود به این شهر باید با سازماندهی قبلی باشد البته گروهی از ساکنان از جمله فضانوردان می توانند با ماشین شان مهمانان خود را به داخل شهرک ببرند.</span><span lang="RU" dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kh41_cborzu.jpg" alt=""></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">دقایقی بعد، سالاویف با یک ماشین شیک سیاه رنگ از دروازه گذشت و جلوی پایم توقف کرد. از ماشین پایین آمد ، دست داد و دعوت به نشستن کرد. همانطور که از خیابان اصلی به طرف مرکز شهرک می رفتیم پرسید: برویم در کافه شهرک بنشینیم یا این که ضمن گشتی در بخش های مختلف آموزشی صحبت هم بکنیم. معلوم است که دومی را انتخاب کردم. با هم در قسمت های مختلف گشتی زدیم و در هر قسمت توضیحاتی داد.</span><span lang="RU" dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">از او پرسیدم قرار بود به عنوان یکی از اعضای نخستین گروه کیهان نورد ایستگاه فضایی بین المللی راهی مدار زمین شوید چرا کس دیگری جایتان را گرفت؟ پاسخ داد: چون آمریکایی ها پافشاری داشتند فرمانده این گروه با شفرد باشد ، من هم از نظر نظامی بالاتر از شفرد هستم و هم از نظر تجربه کاری. پس دلیلی ندارد زیر بار حرف آمریکایی ها می رفتم.</span><span lang="RU" dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">وی آدمی رک است. وقتی کتابی از مایکل فوآل که درباره سفرش به ایستگاه فضایی میر نوشته و عکس سالاویف هم در آن بود را برای امضا به او دادم. عذرخواهی کرد و گفت فوال کارشناس خوبی است اما در کتابش دروغگویی کرده و من حاضرنیستم این کتاب را امضا کنم.</font></span><span lang="RU" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-10-28T12:24:46+01:00 fazanews.mihanblog.com سیروس برزو سرمایه‌گذاری کلان عربستان در صنعت فضایی http://fazanews.mihanblog.com/post/35 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">بنیاد سرمایه‌گذاری عمومی عربستان</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (PIF) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">به تازگی تفاهم‌نامه‌ همکاری‌ را با مجموعه شرکت‌های ویرجین</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Virgin Group) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">امضا کرده که به موجب آن مبلغ </span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">۱</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">میلیارد دلار را در ویرجین گلکتیک</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Virgin Galactic) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">و ویرجین اوربیت</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Virgin Orbit) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سرمایه‌گذاری خواهد کرد. ضمن اینکه گزینه پرداخت </span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">۴۸۰</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">میلیون دلار دیگر در آینده برای خدمات افزوده فضایی در این سند گنجانده شده است</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://espash.ir/news/4960/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1--%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2017-10-28T12:20:32+01:00 fazanews.mihanblog.com سیروس برزو استقبال از فضانوردان با 16 گلوله داغ! http://fazanews.mihanblog.com/post/34 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">باریس والینف فرمانده سایوز-5 که به همراه خرونف و یلیسیف عملیات استثنایی اتصال دو سفینه سرنشیندار و جابجایی فضانورد را برای نخستین بار در تاریخ فضانوردی انجام داده می گوید: از قزاقستان به همراه </span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">شاتالف، ولینف، خرونف و یلیسیف به فرودگاه ونوکو مسکو پرواز کردیم. اعضاء دولت و برخی فضانوردان هم آنجا بودند. پس از سخنرانی شاتالف و برژنف راجع به پرواز فضایی، با اتومبیل به سوی کاخ کرملین راه افتادیم. در اولین </span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">و سومین ماشین فضانوردان نشستند و در دومین اتومبیل برژنف. ستون اتومبیل ها به سمت مسکو به راه افتاد پس از چند کیلومتر ما از اتومبیل برژنف جلو زدیم و اتومبیل ما در ستون دوم قرار گرفت. در همان حال مردم برای خوش آمدگویی در دو طرف خیابان ایستاده بودند بعد از رسیدن به میدان سرخ به طرف دروازه کرملین رفتند و ما نیز به فاصله تقریباً هفت-هشت متر و یا شاید بیشتر پشت سر آنها رفتیم. هنگام ورود در سمت چپ ما شخصی در لباس پلیس تقریباً از فاصله سه یا چهار متری با اسلحه شروع به تیراندازی به ماشین ما کرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:17.75pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شیشه سمت چپ در اثر اصابت گلوله خرد شد و یک گلوله هم مستقیماً به سر راننده اصابت کرد و سرش روی فرمان ماشین افتاد و خون از آن جاری شد. اتومبیل همین طور به جلو می رفت و چند بار به سمت چپ و راست تمایل و سپس متوقف شد و شروع به عقب رفتن کرد. من از لئونف خواستم که ترمز دستی را بکشد. اما او جواب داد: من نمی دانم ترمز دستی کجاست. بالاخره مامور امنیتی که در اتومبیل ما بود به ما کمک کرد. روی شنل لئونف، هم سطح با قلبش، جای گلوله ای بود که بعد مشخص شد به زیر سیگاری گیر کرده است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:17.75pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اتومبیل برژنف بدون توقف رد شد. اتومبیل بعدی توقف کرد و از من پرسید: &nbsp;چه اتفاقی افتاده؟ من به طور مختصر در جواب او گفتم: به ما تیراندازی کردند، راننده را زخمی کرده یا کشته اند، نمی دانم. او بی هوش است، اما فضانوردان همگی سالم هستیم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:17.75pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پرسید: کی شلیک کرد؟ گفتم: نمی دانم ولی فعلاً او را توقیف کرده اند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:17.75pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بالاخره ما تا جلو در ورودی کاخ کنگره رفتیم. در آنجا برژنف و سایر اعضای دولت ما را پیش خود آوردند. برژنف از من پرسید: همه زنده هستند؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:17.75pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">وقتی گفتم: همه ما زنده هستیم به جز راننده. برای راننده متأثر شد اما از سلامتی ما، بسیار خوشحال شد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:17.75pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بعدها فهمیدم که از 16 گلوله ای از دو اسلحه شلیک شد، چهارده تا به اتومبیل اصابت کرده، یکی به جایگاه پلیس و آخری هم به موتورسیکلتی که اتومبیل فضانوردان را اسکورت می کرد. راننده موتور سیکلت هم از ناحیه کتف زخمی شده بود. هنگامی که از کسی که به ما تیراندازی کرده بود پرسیدند به چه علت شلیک کرده، با تأسف گفت: نمی خواسته به فضانوردان تیراندازی کند. مدتی بعد اعلام شد که تحقیقات نشان می دهد شخص تیرانداز دچار اختلالات روانی است و به بیمارستان روانی فرستاده شده است!!<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><br></p> text/html 2017-10-23T17:03:32+01:00 fazanews.mihanblog.com سیروس برزو تمدید ماموریت فضاپیمای کوتوله‌شناس از سوی "ناسا" http://fazanews.mihanblog.com/post/33 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مقامات "سازمان فضایی آمریکا"(ناسا) ماموریت فضاپیمای "دان</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"(Dawn) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">را که به مطالعه دو سیاره کوتوله "سرس" و "</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">وستا" می‌پردازد، برای دومین بار تمدید کرد</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">به گزارش ایسنا و به نقل از ورج، فضاپیمای "دان" یا کاوشگر "بامداد" یک کاوشگر فضایی متعلق به ناسا است که ماموریت آن مطالعه "سرس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"(Ceres) </span><span lang="AR-SA" style="">و "</span><span lang="FA" style="">۴</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">وستا"(</span><span lang="FA" style="">۴</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Vesta) </span><span lang="AR-SA" style="">دو جسم بزرگ کمربند سیارک‌ها است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">این فضاپیما در </span><span lang="FA" style="">۲۷</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">سپتامبر </span><span lang="FA" style="">۲۰۰۷</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">به سوی فضا پرتاب‌شد و در </span><span lang="FA" style="">۱۶</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">ژوئیه </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۱</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">وارد مدار وستا شد. این فضاپیما در </span><span lang="FA" style="">۵</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">سپتامبر </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۲</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">از مدار وستا خارج‌شد و به سوی "سرس" رفت و در فوریه </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۵</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">به مدار "سرس" رسید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">ماموریت این فضاپیما در ماه ژوئن سال </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۶</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">به پایان می‌رسید، اما مقامات ناسا ترجیح دادند که در مدار سیاره کوتوله "سرس" بماند و بررسی بیشتری انجام دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.isna.ir/d/2017/10/23/3/57579027.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">حال ناسا اعلام کرده است که قصد دارد این ماموریت را یک بار دیگر نیز تمدید کند و این بار از فاصله‌ای نزدیک‌تر به بررسی بزرگترین سیاره کوتوله منظومه شمسی بپردازد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اولین داده‌های ارسال شده از سوی این فضاپیما نشان می‌داد که ترکیبات آلی در سطح سیاره کوتوله "سرس" دیده می‌شود. پس از دستیابی به اهداف ماموریت، محققان متوجه شدند این فضاپیما همچنان سوخت دارد و می‌تواند همچنان کار کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">محققان تیم هدایت فضاپیمای "دان" برای ماموریت جدید آن قصد دارند آن را به ارتفاع </span><span lang="FA" style="">۱۹۲</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">کیلومتری سطح آن برسانند. پیش از این نزدیک‌ترین ارتفاع به سطح "سرس" حدود </span><span lang="FA" style="">۳۸۴</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">کیلومتر بوده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">از اهداف این ماموریت استفاده از اشعه گامای فضاپیما و طیف‌سنج نوترونی برای مطالعه لایه بالایی پوسته "سرس" است تا میزان یخ آن را اندازه بگیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">"</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="">وستا" از نظر جرم نیز دومین در این کمربند است. این سیارک با قطر حدود </span><span lang="FA" style="">۵۲۵</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">کیلومتر حدودا </span><span lang="FA" style="">۹</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">درصد ازجرم کل کمربند سیارکی را شامل می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اندازه نسبتاً بزرگ و همچنین سطح بسیار نورانی آن، </span><span lang="FA" style="">۴</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">وستا را تبدیل به درخشان‌ترین سیارک منظومه ما کرده‌ است. در میان سیارک‌ها تنها </span><span lang="FA" style="">۴</span><span lang="AR-SA" style="">وستا با چشم غیرمسلح قابل رؤیت است و غیر از آن تنها سرس در شرایط خاصی با چشم دیده می‌شود. قدر ظاهری 4 وستا </span><span lang="FA" style="">۵</span><span lang="AR-SA" style="">٫</span><span lang="FA" style="">۲۰</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">است که از تایتان، بزرگ‌ترین قمر&nbsp; زحل که مرئی‌ترین آنها هم هست، قابل رؤیت‌تر است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">بخاطر وجود نمونه‌های صخره‌ای از 4 وستا که در فرم شهاب سنگ‌های هد به ما رسیده، دانشمندان توانسته‌اند مطالعات زیادی بر روی این جسم انجام دهند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">این سیارک در </span><span lang="FA" style="">۲۹</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">مارس </span><span lang="FA" style="">۱۸۰۷</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">کشف شد. کاشف این سیارک، ستاره‌شناس آلمانی، "هاینریش ویلهلم البرس" بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">"</span><span lang="AR-SA" style="">سرس" نخستین سیاره کوتوله کشف‌شده و بزرگ‌ترین سیارک در کمربند سیارکی و بین مدار مریخ و مشتری است. قطر آن </span><span lang="FA" style="">۹۴۵</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">کیلومتر است و از نظر بزرگی سی و سومین جرم شناخته شده سامانه خورشیدی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">"</span><span lang="AR-SA" style="">سرس" یک‌سوم جرم کمربند سیارکی را تشکیل می‌دهد و تنها شئ شناخته شده کمربند سیارکی است که دارای تعادل هیدرواستاتیکی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">قدر ظاهری "سرس" از زمین بین </span><span lang="FA" style="">۶</span><span lang="AR-SA" style="">٫</span><span lang="FA" style="">۷</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">تا </span><span lang="FA" style="">۹</span><span lang="AR-SA" style="">٫</span><span lang="FA" style="">۳</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">است و بنابراین حتی در درخشان‌ترین حالتش، چنان تاریک است که با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شود، مگر اینکه آسمان به شدت تاریک باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">"</span><span lang="AR-SA" style="">سرس" در اول ژانویه </span><span lang="FA" style="">۱۸۰۱</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">توسط "جوزپه پیاتسی" در پالرمو کشف‌شد. ابتدا به عنوان یک سیاره در نظر گرفته شد، اما در دهه </span><span lang="FA" style="">۱۸۵۰</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">زمانی که اشیای دیگری در مدار مشابه کشف شدند، به عنوان یک سیارک طبقه‌بندی شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">هسته "سرس" از سنگ و گوشته آن از یخ تشکیل شده‌است و ممکن است اقیانوسی از آب مایع در زیرلایه یخ داشته باشد. سطح "سرس" احتمالاً مخلوطی از یخ‌آب و مواد معدنی مختلف هیدراته مثل کربنات‌ها و رس است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">در ژانویه </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۴</span><span lang="AR-SA" style="">، انتشار بخار آب از مناطق مختلف "سرس" کشف شد. این مسئله غیرمنتظره بود، چون انتشار بخار آب از ویژگی‌های ستاره دنباله‌دار است و اجرام بزرگ در کمربند سیارکی این ویژگی را ندارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">عکس‌هایی که در ژانویه </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۵</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">در حالی‌که فضاپیما به "سرس" نزدیک می‌شد، گرفته می‌شد و وضوح آن‌ها بیش از تصاویر گذشته بود، نشان داد که "سرس" سطحی پوشیده از آتشفشان دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">دو نقطه روشن متمایزی (یا سپیدایی بالا) که داخل یک دهانه (متفاوت با نقاط روشنی که قبلاً در تصاویر گرفته شده با تلسکوپ هابل وجود داشت) در تصاویر گرفته شده در </span><span lang="FA" style="">۱۹</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">فوریه </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۵</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">دیده شد، موجب شد منشأ آن‌ها یخ فشان‌ها یا فوران آب در نظر گرفته شود. در </span><span lang="FA" style="">۳</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">مارس </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۵</span><span lang="AR-SA" style="">، یکی از سخنگویان ناسا گفت: «نقاط احتمالاً موادی مانند یخ یا نمک هستند که بسیار منعکس‌کننده نور هستند، اما وجود یخ‌فشان‌ها بعید است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.»<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">در </span><span lang="FA" style="">۱۱</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">مه </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۵</span><span lang="AR-SA" style="">، ناسا تصویری را با وضوح بالا منتشر کرد که به جای یک یا دو نقطه در واقع چندین نقطه را نشان می‌داد. در </span><span lang="FA" style="">۹</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">دسامبر </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۵</span><span lang="AR-SA" style="">، دانشمندان ناسا گزارش دادند که نقاط درخشان روی "سرس" ممکن است مربوط به نوعی نمک، بویژه آب نمکی باشد که حاوی منیزیم سولفات هگزا هیدریت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(MgSO</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>·</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۶</span><span dir="LTR">H</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲</span><span dir="LTR">O) </span><span lang="AR-SA" style="">است؛ نقاط روشن همچنین ممکن است با خاک رس غنی از آمونیاک مرتبط باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">در ژوئن </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۶</span><span lang="AR-SA" style="">، بررسی این نقاط با طیف مادون قرمز مشخص کرد که با سدیم کربنات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Na</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲</span><span dir="LTR">CO</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) </span><span lang="AR-SA" style="">سازگاری بیشتری دارد و نشان می‌دهد که فعالیتهای زمین‌شناسی احتمالاً در ایجاد نقاط روشن دخالت داشته‌است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">"</span><span lang="AR-SA" style="">سرس" احتمالا بازمانده سیارات ابتدایی است که در </span><span lang="FA" style="">۴</span><span lang="AR-SA" style="">٫</span><span lang="FA" style="">۵۷</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">میلیارد سال پیش در کمربند سیارکی شکل‌گرفت، گرچه اکثریت سیارات ابتدایی سامانه خورشیدی داخلی (شامل تمام قمرها و اجرام هم‌اندازه مریخ) یا با یکدیگر ادغام شده‌اند و سیارات زمین‌سان را تشکیل دادند یا توسط مشتری از سامانه خورشیدی خارج شدند. اعتقاد بر این است که "سرس" نسبتاً دست‌نخورده باقی‌مانده‌است. یک نظریه جایگزین پیشنهاد می‌کند که "سرس" در کمربند کویپر تشکیل شده و بعد به کمربند سیارک‌ها مهاجرت کرده‌است. کشف نمک آمونیاک در دهانه اوکاتور، فرضیه به وجود آمدن "سرس" در خارج از منظومه شمسی را تقویت می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="">وستا از دیگر سیارات ابتدایی احتمالی است که اندازه‌اش کمتر از نصف "سرس" است و تحت تأثیر شدید جامد شدن یک درصد از جرمش را از دست داده‌است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">طبق گفته مسئولان این پروژه، فضاپیمای "دان" تا ماه آوریل </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۸</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">فعال خواهد بود و بر خلاف فضاپیمای کاسینی که به جو زحل کوبیده شد تا بسوزد، فضاپیمای "دان" در مدار خود باقی خواهد ماند تا آسیبی به این سیاره کوتوله نرسد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">منبع:&nbsp;</font></span><a href="http://www.isna.ir/news/96080100551/تمدید-ماموریت-فضاپیمای-کوتوله-شناس-از-سوی-ناسا" target="" title="">ایسنا</a></p> text/html 2017-10-23T13:36:23+01:00 fazanews.mihanblog.com سیروس برزو چند سال طول می كشد تا یك فرد ازنظر جسمی وروحی برای سفر به فضا آماده شود؟ http://fazanews.mihanblog.com/post/32 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">افرادی که به عنوان فضا نورد انتخاب می شوند، پس از عبور از مراحل بسیار دشوار انتخاب، دو سال آموزش نظری و عملی باید ببینند</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">. این </span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">آموزش و تمرین ها چند هدف اساسی دارد:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">به دست آوردن دانش&nbsp; و مهارت های لازم برای اداره و هدایت سفینه ها و ایستگاه های فضایی </span><span lang="FA" style="">، </span><span lang="AR-SA" style="">، انجام آزمایش و پژوهش های علمی در فضا، آماده سازی بدنی برای تحمل فشارهای زمان پرتاب، مشكلات مربوط به زندگی در فضا و بالاخره بازگشت به زمین در شرایط عادی و یا اضطراری.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/rs0k_cborzu.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">داوطلب های کیهان نوردی در آموزش ها باید با جزئیات سفینه ها، دستگاه های هدایت موشک ها و ایستگاه های فضایی آشنا شود. آنها همچنین پرواز های تمرینی با هواپیما، پرش با چتر نجات و دیگر تمرین های عملی برای به دست آوردن آمادگی های لازم بدنی و روحی جهت سفر به فضا از جمله تمرین با دستگاه گریز از مركز را انجام می دهند. </span><span lang="FA" style="">در این مدت مشخص می شود که آیا او توان ادامه کار را دارد یا خیر. خیلی ها در همین مرحله از ادامه راه منصرف می شوند و یا به دلایل دیگر توان خود را از دست می دهند.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پس از پایان این دوره ، چنانچه فرد توانست با موفقیت از عهده امتحان های عملی و نظری برآید وارد مرحله دوم می شود یعنی انتظار برای سفر به فضا. البته در مدت این انتظار هم همچنان تمرین و آموزش ادامه دارد اما به سنگینی دو سال اول نیست. بالاخره ممکن است زمانی فرا برسد که او را برای سفر به فضا انتخاب کنند. البته قبل از آن او امکان دارد در چند دوره به عنوان فضانورد جانشین شرکت داشته باشد. به هر حال دوره ویژه پرواز فضایی که کاملاً مختص به پرواز خاصی باشد حدود 6 ماه طول می کشد.<o:p></o:p></font></span></p> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">مرحله بعدی آموزش ، پس از انتخاب آنها برای پرواز مشخص می شود که بر اساس نوع ماموریت فضایی ، باید مهارت پیدا کنند.&nbsp; بطور مثال اگر قرار باشد در سفر دستگاه جدیدی بكار گرفته شود، كیهان نورد باید اجزای این سامانه و شرایط كاری آن را یاد بگیرد</font><font face="B Zar" style="font-size: 16pt;"><span style="color:red"></span></font></span> text/html 2017-10-23T13:32:58+01:00 fazanews.mihanblog.com سیروس برزو آیا زن یا مرد بودن یک نفر برای فضانورد شدن فرق می کند؟ http://fazanews.mihanblog.com/post/31 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">هیچ شکی نیست که فیزیولوژی بدن زن و مرد متفاوت است و همین امر باعث می شود که کار در فضا برای زنان سخت تر از مردان باشد. ایگور ولک فضانورد باسابقه روس که مسئولیت آموزش گروهی از کیهان نوردان را بر عهده داشته می گوید:« علیرغم پیشرفت های فنی که در سیر تکاملی ایستگاه های سالیوت و سپس مجتمع مداری میر رخ داد و اینک مطلوب ترین آنها ایستگاه فضایی بین المللی است، وضعیتی که در ایستگاه های فضایی وجود داشته و دارد را برای زنان مناسب نمی دانم.» وی می گوید « به دلیل همین مشکلات، بیشتر فضانوردان مرد هستند. حتی مردان هم بندرت توانسته اند از عهده تمرین ها، آموزش ها و بالاخره شرایط بسیار سخت سفرهای فضایی با سرافرازی کامل بیرون بیایند به طور کلی می توان گفت که حتی در مورد قویترین زن ها هم، این شرایط در «لبه توانایی» آنان است. شاید روزی که فناوری های بشر توسعه و پیشرفت بیشتری بیابد بتوان از زن ها هم در سفرهای فضایی بهره جست. البته اگر مسئله خاصی وجود داشته باشد که حل آن، ضرورت سفر زنان را بطلبد. شاید برخی خانم ها از گفته های من برنجد ولی من واقعیت را می گویم. به نظر من تا آنجا که امکان دارد کارهای دشوار کیهان نوردی را مردان انجام دهند، فرستادن زنان به فضا ضرورت ندارد.»</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font color="#330033" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">علیرغم عقیده او و بعضی از فضانوردان که به دلیل مشکل بودن تمرین ها و آموزش های فضانوردی مخالف حضور زنان هستند باید گفت زنان از نخستین سال های آغاز عصر فضانوردی مشكلات آموزش و تمرین ها را تحمل کرده اند. در حال حاضر، تنها تخصص های مورد نیاز، در انتخاب فضانورد حرف اول را می زند. البته تعداد زنان فضانورد حدود یك دهم مردان است چون سال هایی&nbsp; كه هنوز تخصص های متنوع برای سفر به فضا لزومی نداشت کمتر از زنان استفاده شد&nbsp; ضمنا خود آنها كمتر به این شغل ابراز علاقه می کنند. در چند سال گذشته زنان فرماندهی و یا خلبانی ناو را بر عهده داشتند.</font><font color="#ff0000" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2017-10-21T20:06:27+01:00 fazanews.mihanblog.com سیروس برزو آمریکا ماهواره جاسوسی به فضا پرتاب کرد http://fazanews.mihanblog.com/post/30 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://my.espash.ir/files/NewsAgency/636438299565613157s.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="">آمریکا در کمتر از سه هفته، دومین ماهواره جاسوسی خود را به فضا پرتاب کرد. ماهواره </span><span dir="LTR">NROL-52</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">روز یکشنبه (15 اکتبر به‌وقت محلی) بر روی یک موشک </span><span dir="LTR">Atlas V</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> (اطلس 5) از یک مرکز نیروی هوایی 'کیپ کاناورال' در فلوریدا به فضا پرتاب شد. این پرتاب پیش‌ازاین به دلیل وضعیت آب و هوایی و تغییرات در قطعات به تاخیر افتاده بود.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://espash.ir/news/4879/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2017-10-21T20:04:43+01:00 fazanews.mihanblog.com سیروس برزو همکاری سازمان فضایی امارات با لوکزامبورگ http://fazanews.mihanblog.com/post/29 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">سازمان فضایی امارات با هدف تعیین چارچوبی برای همکاری و تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه علوم فضایی با دولت لوکزامبورگ تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد. این تفاهم‌نامه همکاری‌های دو کشور را در در جنبه‌های مختلف اکتشافات فضایی از جمله علوم فضایی، تحقیق، فناوری، سنجش از دور و ناوبری وارد مرحله جدیدی می‌کند. علاوه بر این، استخراج منابع از فضا نیز در دستور کار سازمان فضایی امارات برای سالهای آینده قرار دارد؛ بدینترتیب همکاری با لوکزامبورگ که سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش معدنکاری فضایی کرده است از نکات مهم مد نظر سازمان فضایی امارات در امضای این تفاهم‌نامه می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="">باشد. تفاهم‌نامه همکاری سازمان فضایی امارات با دولت لوکزامبورگ در جریان سفر هیئتی از مقامات لوکزامبورگ به ابوظبی، بین اتین اشنایدر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Etienne Schneider) </span><span lang="AR-SA" style="">معاون نخست‌وزیر لوکزامبورگ و وزیر اقتصاد این کشور با دکتر احمد بلهول الفلاسی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Ahmad Belhoul Al Falasi)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، رییس سازمان فضایی امارات به امضا رسید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://espash.ir/news/4905/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF" target="" title="">منبع: اسپاش</a></p> text/html 2017-10-20T18:03:48+01:00 fazanews.mihanblog.com سیروس برزو 10 پرسش از زمین، 10 پاسخ از فضا http://fazanews.mihanblog.com/post/28 <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="RU" dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">فضانوردان اوقات فراغت خود را در فضا چگونه می گذرانند؟ آیا سرگرمی خاصی برای آنها وجود دارد؟</span></b></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرگرمی های بسیار متنوعی هست، کتاب و مجله می خوانیم؛ گاهی هم فیلم می بینیم. اما من هنوز مشغول بررسی نامه های رسیده هستم. گوش دادن به رادیو هم در « میر » سرگرمی خیلی جالبی است.</span><span lang="RU" dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">آیا تا کنون در فضا دچار وضعیتی بحرانی و خطرناک شده اید؟</span></b></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; فکر نمی کنم که دچار چنین وضعی شده باشم، گرچه باید پذیرفت که ممکن است وضعیتی بحرانی نیز پیش بیاید.</span></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">از این که آدم مشهوری شده اید چه احساسی دارید؟</span></b><b><span lang="RU" dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; باید بگویم که خودم را آدم مشهوری احساس نمی کنم. خدا را شکر که هنوز آنچنان مشهور نشده ام که چنین احساسی به من دست دهد.</span><span lang="RU" dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="RU" dir="LTR" style=""><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">شما که هم اکنون در خارج از زمین، در قلمرو فضای بیکران هستید، آیا به آنچه مردم از آن به بشقاب پرنده تعبیر می کنند، اعتقاد دارید؟</span></b></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; در این مورد نمی توانم اظهار نظر کنم. نمی دانم چنین چیزی هست یا نیست؛ چرا که واقعیت این مسئله با ده ها شایعه بی اساس در آمیخته است. من معتقدم این به رشته دیگری از علوم مربوط می شود؛ بنابراین از جواب دادن به این سوال خودداری می کنم.</span></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">بنظر شما جایگاه فضانوردی در جهان معاصر کجاست؟</span></b><b><span lang="RU" dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; فکر می کنم از اهمیت زیادی برخوردار است. از جمله در زمینه ناو های کیهانی بدون سرنشین، ارتباطات</span></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">شما آینده بشریت را در فضا چگونه می بینید؟</span></b><b><span lang="RU" dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; آینده خوبی را می بینم؛ مخصوصاً که تلاش انسان در فضا به خاطر روند مثبت کار و وسایل تکنیکی بازده بیشتری خواهد یافت.</span></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">بنظر شما آیا روزی می رسد که فضانوردی، حقیقتاً بین المللی شود؟</span></b><b><span lang="RU" dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; بنظرم تحقق چنین امری لازم است؛ هرچند که فضانوردی در حال حاضر هم تا حدود زیادی بین المللی شده است.</span></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="">رشته های تخصصی مورد علاقه شما کدامند؟</span></b><b><span lang="RU" dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; الکترونیک، اینجا بیش از هر چیز دیگر رایانه و ارتباطات رایانه ای توجه مرا بخود جلب می کند.</span></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="RU" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="">آیا زنان فضانورد قادرند که بطور یکسان هم سطح با مردان، از بازده کار خوبی برخوردار باشند؟</span></b><b><span lang="RU" dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; بنظر من نیاز چندانی نیست که زنان حتماً هم سطح مردان کار کنند. زنان ظرفیت های مخصوص به خود را&nbsp; دارند و مردان نیز همینطور. آنان می توانند با هم در فضا کار کنند؛ اما الزامی نیست که بازده شان با هم مساوری باشد.</span></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;نظر شما راجع به دعوت از کارشناسان و متخصصان خارجی برای دیدار از مراکز فضایی شوروی و آشنایی آنان با تحقیقات فضایی که در شوروی به عمل می آید، چیست؟</span></b><b><span lang="RU" dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL" style=""></span><span dir="RTL" style=""></span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; نظر مساعد دارم؛ چرا که این تنها به نفع متخصصان خارجی نیست؛ بلکه ما نیز در آن ذینفع هستیم.</span></font><span lang="RU" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoPlainText" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">درباره این که این مصاحبه چه ویژگی خاصی دارد می توانید به&nbsp;</span></font><a href="http://cborzu.mihanblog.com/post/564" target="" title="">اینجا&nbsp;</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">مراجعه کنید.</span></font></p> text/html 2017-10-19T19:39:01+01:00 fazanews.mihanblog.com سیروس برزو "متئور-ام2-1" به واستوچنی رسید. http://fazanews.mihanblog.com/post/27 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">ماهواره هواشناسی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"</span><span lang="AR-SA" style="">متئور-ام</span><span lang="AR-SA" style="">2-1" </span><span lang="AR-SA" style="">ساخت شرکت </span><span lang="AR-SA" style="">لوسیفان به واستوچنی رسید. شرکت </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">لوسیفان از زیرمجموعه های سازمان فضایی روسیه روسکاسموس بشمار می رود که طراحی و ساخت سیستم های نظارت فضایی، کنترل اطلاعات و مجتمع های الکترومکانیکی مربوط به فناوری فضایی را انجام می دهد.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">این ماهواره، به همراه کارشناسان فنی و عملیاتی شرکت </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">لوسیفان و تجهیزات برای مونتاژ و آزمایش دستگاه های مختلف آن با یک هواپیمای اختصاصی وارد</span><span lang="AR-SA" style=""> مرکز پرتاب های فضایی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">واستوچنی شد.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">ماهواره هواشناسی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"</span><span lang="AR-SA" style="">متئور-ام</span><span lang="AR-SA" style="">2-1" برای دریافت تصاویر محلی و جهانی ابرها، سطح زمین، یخ و برف در دامنه های مختلف، تعیین دمای سطح دریا و دمای تابش از سطوح زیرین، بررسی وضعیت و توزیع ازن در جو، اطلاعات در مورد شرایط ژئوفیزیکی در نزدیک زمین در فضا، چگالی طیفی انرژی خروجی تابش برای تعیین مشخصات عمودی دما و رطوبت در جو، و همچنین برای ارزیابی اجزای تعادل تابش سیستم زمین-جو طراحی و ساخته شده است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">برای رساندن این ماهواره به مدار تعیین شده، قرار است بعد از پرتاب و در مرحله گردش اولیه مداری در اطراف زمین از موشک تقویتی فرگات استفاده شود.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style=""></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">پرتاب ماهواره هواشناسی "متئور-ام2-1" برای ماه نوامبر 2017 برنامه ریزی شده است که با موشک </span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">"سایوز2-1 ب" با</span><span lang="AR-SA" style=""> مرحله تقویتی فرگات صورت می گیرد. در این پرتاب، سایوز علاوه بر محموله سنگین خود یعنی"متئور-ام2-1" چند ریز ماهواره را نیز به مدار خواهد رساند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">آن طور که به نظر می رسد پایگاه پرتاب های فضایی واستوچنی ماه های پرکاری را در پیش رو دارد. خدمه این پایگاه در آینده ای نزدیک چند ماهواره از مشتریان روسی و خارجی را دریافت خواهند کرد که از جمله می توان به ماهواره های آسیاست-3 و ایدیاست </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">(</span><em><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-style: normal;">IDEA</span></b></em><span dir="LTR" style="line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;(Infusing&nbsp;<em><b><span style="font-style: normal;">satellite</span></b></em>&nbsp;Data into Environmental air quality Applications</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) </span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اشاره کرد که قرار است با موشک "سایوز2-1 ب" صورت گیرد.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">طبق برنامه ریزی های روسکاسموس در </span><span lang="AR-SA" style="">دسامبر 2017 موشک </span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">"سایوز2-1 آ" کناپوس-ب ماهواره ویژه نظارت بر </span><span lang="AR-SA" style="">وضعیت اضطراری را از واستوچنی به فضا پرتاب خواهد کرد.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اولین پرتاب ماهواره از واستوچنی در 28 آوریل 2016 صورت گرفت. </span><span lang="FA" style="">پایگاه فضایی واستوچنی که نخستین سایت پرتاب موشک غیرنظامی در خاک روسیه است باید بتدریج وابستگی روسیه به پایگاه فضایی اجاره ای بایکونور قزاقستان را کم کند. این کشور در نظر دارد در اواسط دهه 2020 پرتاب های خود از بایکونور قزاقستان را خاتمه دهد.</span></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="">منبع:&nbsp;</span></font><a href="http://espash.ir/news/4872/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8521-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%86%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF" target="" title="">اسپاش</a></p> text/html 2017-10-19T04:30:00+01:00 fazanews.mihanblog.com سیروس برزو برپایی رقابت کشوری داستان‌نویسی علمی‌تخیلی و نقاشی با موضوع نجوم و فضا http://fazanews.mihanblog.com/post/26 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اختتامیه دومین رقابت کشوری داستان‌نویسی علمی‌تخیلی و نقاشی با موضوع نجوم و فضا در همایشی که به مناسبت هفته جهانی فضا در سال 96 به همت انجمن نجوم آیاز تبریز با همکاری پژوهشکده رانشگرهای فضایی دایر می‌شود، برگزار خواهد شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">به گزارش ایسنا، مریم فخیمی، دبیر این همایش با بیان این که مهندس آریاصبوری و مهندس نوید فرخی مهمانان ویژه این همایش خواهند بود، گفت: در بخش نخست این همایش، معدن‌کاری فضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که بر این اساس مهندس «آریا صبوری» نویسنده و پژوهشگر علوم و فناوری فضایی در این‌باره سخنرانی خواهد کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">وی افزود: مهندس نوید فرخی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کارآگاهی و علمی‌تخیلی و داور دو دوره رقابت «رؤیای کهکشانی من» در بخش داستان کوتاه، درباره ضرورت ترویج ادبیات علمی ‌تخیلی سخنرانی خواهد کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">به گفته وی، اختتامیه دومین دوره رقابت کشوری «رؤیای کهکشانی من» نیز در این برنامه انجام می‌شود که جوایزی به نفرات برگزیده این رقابت اهدا خواهد شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">وی افزود: شرکت در این همایش برای تمام علاقه‌مندان آزاد و رایگان است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">رونمایی از اولین آسمان‌نمای دیجیتال<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">سیدعمادالدین قاضی طباطبایی، رئیس انجمن نجوم آیاز تبریز نیز ضمن دعوت از شهروندان برای شرکت در این همایش که فردا، پنجشنبه، 27 مهرماه در فرهنگسرای دکتر مبیّن برگزار می‌شود، گفت: در این همایش از اولین پلانتاریوم (آسمان‌نمای) دیجیتال رونمایی می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">بر اساس این گزارش، هفته جهانی فضا با هدف ترویج دانش فضایی و آشنا شدن مردم با فعالیت‌ دولت‌ها در حوزه فضا، هر سال از 12 تا 18 مهر ( </span><span lang="FA" style="">۴</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">تا</span><span lang="FA" style="">۱۰</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">اکتبر) در کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود و انجمن نجوم آیاز تبریز نیز همچون سال‌های گذشته ویژه‌ برنامه‌های خاصی تدارک دیده است.</span></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">منبع:&nbsp;</span></font><a href="http://www.isna.ir/news/96072615311/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85" target="" title="">ایسنا</a></p> text/html 2017-10-18T16:02:16+01:00 fazanews.mihanblog.com سیروس برزو داده‌های کاسینی فرضیات 30 ساله را نقض کرد http://fazanews.mihanblog.com/post/25 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">محققان دانشگاه "کرنل" با استفاده از آخرین داده‌های فضاپیمای "کاسینی" به این نتیجه رسیده‌اند که فرضیات دانشمندان در رابطه با حلقه</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> A </span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">زحل در 30 سال اخیر اشتباه بوده‌اند</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، با وجود آنکه فضاپیمای "کاسینی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"(Cassini) </span><span lang="AR-SA" style="">نابود شده است اما با توجه به اینکه این فضاپیما تا آخرین لحظه به ارسال داده به زمین ادامه داده‌ بود، این اطلاعات همچنان مفید و تعیین‌کننده هستند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">حلقه‌های اصلی زحل به ترتیب از نزدیک‌ترین فاصله به این سیاره عبارتند از حلقه</span><span dir="LTR">D</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR">C</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR">B</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR">A </span><span lang="AR-SA" style="">و چند حلقه نامتراکم دیگر به نام‌های</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> F</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR">G </span><span lang="AR-SA" style="">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> E </span><span lang="AR-SA" style="">که بر اساس ترتیب کشف نام‌گذاری شده‌اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">براساس اعلام "سازمان فضایی آمریکا"(ناسا) این سیاره دارای 52 قمر ثابت و 8 قمر موقت است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">در جدیدترین بررسی‌های انجام گرفته از سوی محققان دانشکده نجوم دانشگاه "کرنل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"(Cornell)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، آنها به این نتیجه رسدند که بخشی از فرضیات نجومی 30 سال اخیر در رابطه با زحل اشتباه بوده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">برای مثال محققان معتقد بودند که قمر "ژانوس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"(Janus) </span><span lang="AR-SA" style="">که در خارج از حلقه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> A </span><span lang="AR-SA" style="">به دور زحل می‌گردد به تنهایی مسئول حفظ ساختار این حلقه بوده است و باقی مانده این حلقه به خاطر نیروی جاذبه ناشی از قمر ژانوس بوده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اما داده‌های کاسینی نشان می‌دهند که ژانوس تنها مسئول حفظ حلقه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> A </span><span lang="AR-SA" style="">نیست و قمرهای متعدد دیگری نظیر "پن"، "پرومته"، "پاندورا" و چهار قمر دیگر زحل در جلوگیری از پخش شدن ذرات این حلقه به فضا نقش دارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">"</span><span lang="AR-SA" style="">رادوان تاج‌الدین" یکی از محققان این تحقیق گفت : تمام این قمرها با همکاری یکدیگر موفق به حفظ این حلقه شده‌اند و تنها ژانوس این وظیفه را انجام نمی‌دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">تاج‌الدین و همکارانش در تصمیم‌گیری درباره نقش قمرهای دیگر، داده‌های کاسینی را در مورد چگالی امواج در حلقه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> A </span><span lang="AR-SA" style="">بررسی کردند. این امواج توسط یک پدیده شناخته شده به عنوان رزونانس قمری ساخته شده‌اند که در آن اشیاء در حال چرخش تاثیری بر یکدیگر دارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">این یافته‌های جدید به سایر آثار اخیر کاسینی پیوسته است، از جمله اینکه میدان مغناطیسی زحل کمبودی شگفت آور دارد و اینکه ذرات گرد و غبار بسیار کمی بین سیاره و حلقه اول آن وجود دارد و طوفان‌های ساخته شده از ماسه‌های هیدروکربنی در قمر تایتان که می‌تواند به توضیح بادهای شدید در آن کمک کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">این تحقیق امروز در ژورنال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Astrophysical </span><span lang="AR-SA" style="">منتشر شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">منبع:&nbsp;</font></span><a href="http://www.isna.ir/news/96072614886/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-30-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF" target="" title="">ایسنا</a></p>